MINH THÁI HOUSE

- Chủ đầu tư: Anh Lê Minh Thái

- Địa điểm XD: Lạng Giang, Bắc Giang

- Loại hình: Nhà ở lô phố

- Số tầng: 5 tầng

- Diện tích XD: 80m2 ( 5x16)

- Thiết kế: VILINCO

Share
0
+1
0
Tweet
0

TRA CỨU PHONG THỦY

Xem hướng nhà

Xem tuổi xây dựng